Sistemska administracija

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in poglobljenega razumevanja delovanja računalniških sistemov vam lahko ponudimo znanja s področja večine različnih sistemskih okolij (GNU/Linux, Unix, MS, BSD, Solaris, ...), tako za posamične postavitve kot za visoko razpoložljive postavitve v gručah.

Sistemske rešitve obravnavamo celovito, kar pomeni, da v rešitve vključujemo vse delne sisteme, na primer: kompleksna računalniška omrežja, varnostne sisteme, nadzorne sisteme, analize in reinženiring rešitev, .... V razvojnem ciklu pa pokrijemo vse korake, od načrtovanja, namestitev, do vzdrževanja in spremljanja produkcije vključno s pomočjo uporabnikom.

Primeri implementacije priljubljenih rešitev
  • ISG NAD - nadzor delovanja omreženih storitev in okolja z avtomatičnimi obvestili (SMS, ..).
  • ISG GRUČE - visoko razpoložljivi servisi (spletni, poštni ali celo virtualni strežniki) na oblaku brez licenčnine.
  • ISG FW - požarne pregrade in usmerjevalniki; tudi v redundančnih postavitvah ali gručah s podporo za RIP, S/DNAT, Layer-7 filtriranje, CARP/VRRP, VPN, DHCP, razdelitev dela / load balancing, ..

Razvijanje informacijskih sistemov praviloma poteka skozi naslednje faze: analiza, načrtovanje in izvedba. Informacijski sistem je potrebno obravnavati kot del poslovnega sistema podjetja, katerega naloga je zagotavljanje informacij za pomoč pri odločanju. 
V fazi analize proučimo obstoječe stanje sistema ter opredelimo poslovne, informacijske in tehnološke zahteve. Določimo funkcionalnosti, ki naj jih sistem podpira in izdelamo ustrezen model. Analiza predstavlja osnovo za dogovor med naročnikom in izvajalcem.
V fazi načrtovanja izdelamo načrt zgradbe sistema glede na zahteve opredeljene v fazi analize. Ta faza zajema načrtovanje podatkovne baze (logični in fizični podatkovni model) in načrtovanje programskih modulov.
Izvedba zajema dejansko postavitev načrtovanega informacijskega sistema ali njegovih delov. Če imate že izdelane informacijske zahteve in načrte, potem lahko takoj začnemo z izvedbeno fazo in postavitvijo sistema, drugače pa za vas predhodno opravimo tudi zgoraj opisani fazi analize in načrtovanja.